Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Educatief materiaal

Scroll door ons rijk aanbod aan educatief materiaal voor kleuter, lager en secundair onderwijs.

BOEIENDE BACHELORPROEVEN

Volgende studenten van de bachelor secundair onderwijs maakten interessante bachelorproeven. Hun werken en die van andere studenten uit de lerarenopleiding kleuter-, lager en secundair onderwijs is gratis online te downloaden. Zo’n beetje het ‘Klascement’ van onze Hogeschool PXL.
Surf naar http://doks.pxl.be en geef de naam van de student of een deel van de titel van het eindwerk in.

Andersen

Esther

Hoe kan ik bij de oudste kleuters meer bewustwording creëren over de vervuiling in de oceaan, de gevolgen en onze eigen impact?

Claesen

Gitte

Hoe kan ik als leerkracht kleuteronderwijs een kansrijk klasklimaat creëren om het welbevinden van alle kleuters zo hoog mogelijk te krijgen?

Bervoets

Sien

Rubric, de nieuwe evaluatienorm?

Bex

Katrien

Alors on parle

Brusselmans

Stephanie

ON task gedrag AAN! OFF task gedrag UIT! Maar hoe?!

Bruyninckx

Cédric

Breakdance in het secundair onderwijs

Budé

Lise

Hoe kan je aan de hand van een projectdag leerlingen voldoende ondersteunen tijdens hun doorstroom naar het secundair onderwijs?

Claeys

Chayenne

Rekentoolbox voor rekensterke leerlingen

Damiaens Kristof

Kristof

Iedereen telt mee!

De Busschop

Kelly

Hoe kan ik als stagiaire handvaten en concrete acties ontwikkelen die ervoor zorgen dat de overgang van de derde kleuterklas naar de lagere school zo vlot mogelijk verloopt?

Fernandez

Juan

Ik kan, ik plan, ik doe het zelf!

Gunes

Aleyna

Beweging in de kleuterklas

Joris

Tanita

Zorgzaam handelen – verbindend communiceren

Lecompte

Arne

Skateboarden in het secundair onderwijs

Lemmens

Evelyne 

Werkvormen voor niet-confessionele zedenleer, een inspiratiebundel voor het themaveld identiteit.

Loor

Amber

Hoe kan je een krachtige leeromgeving in de 2e kleuterklas genderbewust inkleden?

Meynen

Kato

Een visuele taalreis

Molemans

 Anne

Krachtige instructies: Van theorie naar de klaspraktijk

Muls

Quinten

Computationeel denken in de kleuterklas

Özbek

Beytullah

Kloklezen in een meertalige klas

Paesen

Milan 

Hoe kunnen we een kaartspel inzetten in de eerste graad van het secundair onderwijs over de inhouden van informatica?

Russi

 Tiziana

Actie-Onderzoek: Verhoog de motivatie in jouw les Frans!

Rutten

Joy 

Hoe kunnen we de veerkracht van leerkrachten in het secundair onderwijs verhogen?

Singh

Satinder

Kabaddi introduceren in het secundair onderwijs

Steukens

Stien

Outdoor education

Theuwissen

Charlotte

Hoe implementeer ik de theorie van Tuckman in Escola Francesco Tonucci om tot positieve beïnvloeding van groepsvorming te komen in mijn kleuterklas?

Thewis

Isaura

Gezonde voeding bij Arubaanse eerstegraads leerlingen van de Julianaschool

Timmers

Emma

 Hoe kan ik binnen een rijk basismilieu een procesgerichte beeldhoek met didactische fiches ontwerpen waarin de kleuters van de 2de KK zelfstandig en/of begeleid aan de slag gaan met open einde materiaal op de lichtbak?

Van Emmenes

Charlayne

Authentiek werken in Gambia

Vandevoordt

Carine

Starten in het onderwijs: Snel info graag!

Vanmuysen

Eline

Creatief gedrag: emoties in beeld

Vanstraelen

Elise

Computationeel denken in de kleuterklas

Verweij

Elisabeth 

Werkvormen voor niet-confessionele zedenleer, een inspiratiebundel voor het themaveld identiteit.

Waumans

Alexandra

Booktok in de klas

Zigova

Jennifer

Striving towards effective and innovative assessment that drives pupil's motivation

ANNA LEEST

Om leerkrachten te ondersteunen in hun onderwijs aan klassen met Nederlandstalige, meertalige én anderstalige leerlingen, ontwierpen ‘ANNA’ en ‘ANNA leest’ enkele materialen: kijkwijzers, een Plan van aanpak, lesfiches en daarnaast (met het oog op leesbevordering) inspiratiefiches voor  boekenkringen en boekenprojecten.

Gratis te downloaden: https://anna.pxl.be

 

ARTICULAN

ArtiCULan – Art, Time, Culture, Language – Onderwijs vanuit de Kunsten in meertalige scholen

In deze handleiding vind je het adviserend artistiek kader ArtiCULan voor meertalige basisscholen, de ArtiCULan kijkwijzer met criteria voor muzische workshops in meertalige basisscholen en 12 muzische workshops.

Gratis te downloaden: https://www.articulan.eu/products/

 

PXL APPWEL

www.appwel.be

Meet en verhoog het welbevinden van jullie leerlingen met PXL Appwel.

 

LEREN IN BEWEGING

Integreren van beweging in het curriculum met als doel meer bewegen op school. Met oog op een gezonde levensstijl en het bevorderen van schools welbevinden in zowel kleuter als lager onderwijs.

Vandebroek, M., Wassink, D., & Rutten, C. (2016). Leren in beweging. Activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters. Leuven: Acco.

Vandebroek, M., Geunes, A., & Rutten, C. (2019). Leren in beweging. Activiteiten bewegingsintegratie voor de lagere school. Leuven: Acco

LESPAKKET 'LERAAR VAN HET JAAR'

In 2023 koos Klasse een praktijkeraar als 'Leraar van het Jaar.' Hanne Rosius, lector aan PXL-Education en in Leraar van het Jaar in 2022, ontwikkelde samen met studente lerarenopleiding secundair onderwijs Saskia Sterck een lespakket waarin praktijkonderwijs in de kijker wordt geplaatst en de leerlingen onder andere aan schrijfvaardigheid werken.

Download het lespakket hier.

LILO - LEERLIJNEN IN LICHAMELIJKE OPVOEDING

Een online tool voor iedereen die verschillende sporten kwaliteitsvol wil onderwijzen met schematische weergave
van hoe je oefenstof stap voor stap kan opbouwen. De uitwerking van mogelijke leerlijnen zorgt voor een eenvoudige vertaling naar je eigen lessen.

Klaar om je leerlingen in beweging uit te dagen, bij te sturen en iets te leren?

https://lilo.pxl.be/ 

Eigen emailadres invoeren.
wachtwoord: LILOPXL

 

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE VAN DE KLEUTER

Geef je het lesonderwerp Ontwikkelingspsychologie van de kleuter in de 2e of 3e graad secundair onderwijs? Wij ontwikkelden kant-en-klaar lesmateriaal dat gratis ter beschikking wordt gesteld. Klik hier voor meer informatie.

 

TAALCULTUUR

Hoe geef je in een klas met meertalige kinderen een betekenisvolle opdracht voor een creatief proces waarbij leerlingen alle laatjes mogen opentrekken? Durf je het aan het werk in je klas te zien als een onderzoek? Durf je niet te weten en het weten aan de kinderen over te laten? Hoe help je leerlingen feedback te geven op het creatieve proces, als het voor hen lastig is zich verbaal uit te drukken in de schooltaal? Et si la langue était l’outil ultime pour réaliser un projet? ‘Taalduiken en artisticuleren’, qu’entendez-vous par ce mot-valise? Op deze vragen krijg je alvast een antwoord!

Meer informatie: https://taalcultuur.pxl.be 

 

WIKADOE

www.wikadoe.be

Met het project ‘Wikadoe’ beogen we het monitoren en het verhogen van de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen van de 3de graad van het lager onderwijs

 

XPO 2.5

www.xpo25.weebly.com

XPO 2.5 is een methode om talentgericht naar kleuters te kijken. ‘X’ verwijst naar X-factor. We geloven er immers sterk in dat excelleren, een begrip dat breed en met alle aandacht voor eigen persoonlijkheid kan worden ingevuld, al in de kleuterklas begint.