Micro degrees

In een vooruitstrevende en snel ontwikkelende samenleving is het belangrijk om up to date te blijven. Hogeschool PXL komt hieraan tegemoet door onder meer ‘micro degrees’ aan te bieden. Het gaat om opleidingsonderdelen uit onze bacheloropleidingen die je apart kan volgen. Wanneer je slaagt voor de examens behaal je een creditattest of ‘micro degree’, waarmee je je kennis kan bewijzen. Het studieprogramma voor een ‘micro degree’ kan je naargelang je persoonlijke behoefte samenstellen in overleg met de trajectbegeleider van de betrokken bacheloropleiding.

Micro-degrees binnen PXL-Business

Micro-degrees binnen PXL-Digital

Micro-degrees binnen PXL-Education

Micro-degrees binnen PXL-Green & Tech

Micro-degrees binnen PXL-Healthcare

Micro-degrees binnen PXL-MAD School of Arts

MIcro-degrees binnen PXL-Media & Tourism

Micro-degrees binnen PXL-Social Work

Contact

Dienst Studievoortgang

+ 32 11 77 58 02

studievoortgang@pxl.be

Studenten maken bij voorkeur een afspraak via het afsprakenprogramma.