PXL zoekt 1500 werkplekken

PXL zoekt 1500 stageplaatsen

NIEUW OPLEIDINGSAANBOD AAN HOGESCHOOL PXL

Vanaf 1 september 2019 breiden we ons opleidingsaanbod uit met 15 graduaatsopleidingen, naast de bestaande professionele bacheloropleidingen en academische bachelors en masters in de kunsten. Voor de graduaatsopleidingen bestaat minimaal een derde van de studieomvang uit werkplekleren (leren op de werkplek). Met dit vernieuwd aanbod kunnen we nog beter inspelen op de noden uit het werkveld, en kunnen we voor iedere student de juiste opleiding aanbieden.

WERKPLEKLEREN

Leren op de werkplek vormt de rode draad doorheen de nieuwe graduaatsopleidingen. Hiermee leren studenten de job op de werkvloer. Studeren in een graduaatsopleiding wordt zo ook solliciteren. Flankerend aan het werkplekleren bieden we  in de hogeschool de nodige theorie just-in-time aan. Wekelijks brengt een student gemiddeld twee dagen op de hogeschool en twee dagen op de werkplek door.

GRADUAATSOPLEIDINGEN: GEEN WERKPLEKLEREN ZONDER WERKPLEKKEN

Als hogeschool kiezen we ervoor studenten zo snel mogelijk te laten leren op de werkplek. Uiterlijk bij de start van het tweede semester (februari) zullen studenten gemiddeld twee dagen per week op de werkplek leren.   Zo heeft u als bedrijf gedurende 1,5 jaar een student die u onbezoldigd en samen met ons kan opleiden en kan ‘boetseren’ naar uw specifieke bedrijfscultuur.

We zijn op zoek naar  werkplekken voor graduaatstudenten 

Heeft u interesse om een werkplek aan te bieden of wil u graag meer weten of deze nieuwe ontwikkelingen aan Hogeschool PXL? Contacteer Maarten Thiry, Coördinator graduaatsopleidingen, tel. + 32 499 29 68 83, e-mail: maarten.thiry@pxl.be

WELKE GRADUAATSOPLEIDINGEN BIEDT PXL AAN?

PXL-BUSINESS

PXL-DIGITAL

PXL-SOCIAL WORK

PXL-GREEN & TECH

PXL-HEALTHCARE

Meer weten? Klik hier voor meer informatie! 

BACHELORS EN MASTERS: GEEN STAGES ZONDER STAGEPLAATSEN

Naast de graduaatsopleidingen hebben we natuurlijk een uitgebreid aanbod aan bachelor- en masteropleidingen die gekend zijn voor hun sterke wisselwerking met het werkveld. Essentieel in deze opleidingen zijn de stages. Heeft u interesse om een stageplaats aan te bieden, of wil u graag meer weten over de stagemogelijkheden, dan kan u contact opnemen met de stagecoördinatoren van onze bacheloropleidingen.