Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Aan Hogeschool PXL beschouwen we een respectvolle omgang tussen (junior)-collega’s als een evidentie. We vinden het vanzelfsprekend dat er binnen een excellent-professionele organisatie geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag.

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag

Door ongewenst grensoverschrijdend gedrag voelt iemand zich niet langer veilig of gerespecteerd, omdat er persoonlijke grenzen worden overschreden. Het kan hier gaan over pesten, cyberpesten, ongewenst seksueel gedrag; maar ook over fysiek of verbaal geweld, intimidatie, stalking, discriminatie of haatspraak. De noemer is dus heel breed.

Vertrouwenspersoon studenten

Wil je een melding doen of advies inwinnen over een situatie van ongewenst grensoverschrijdend gedrag waarbij een PXL-student betrokken is? Dan kan je terecht bij de vertrouwenspersoon studenten.

Meldknop: de kortste weg naar hulp of advies

De snelste manier om met een vertrouwenspersoon in contact te komen is de digitale meldknop. Maak je hiervan gebruik, dan kan je rekenen op maximale discretie en een persoonlijke, vertrouwelijke aanpak.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en biedt een luisterend oor, en gaat op zoek naar een aanpak waarbij alle betrokkenen in vertrouwen en met wederzijds respect verder kunnen. Elke stap die volgt op een vraag of melding wordt steeds in overleg met de betrokkenen besproken. Ook betrokkenen die liever hulp zoeken buiten de hogeschool kunnen rekenen op advies en begeleiding.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Na de melding

De vertrouwenspersoon neemt contact op met de melder, en organiseert een eerste gesprek. Tijdens dat gesprek wordt bekeken wat wenselijk en mogelijk is. Dat laat de betrokkene toe om vervolgens een weloverwogen keuze te maken over mogelijke verdere stappen.

Registratie is nodig, maar gebeurt anoniem

De vertrouwenspersonen registeren elke vraag of melding die tot bij hen komt. Dit gebeurt anoniem, dus namen worden niet vermeld op het registratieformulier. Deze anonieme registratie helpt ons om ons beleid te evalueren en optimaliseren.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

vertrouwenspersoonstudenten@pxl.be

Noodnummers en diensten

Noodnummers

Diensten