Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Verzekering schoolongevallen

De verzekering schoolongevallen dekt ieder ongeval dat zich voordoet tijdens een 'schoolactiviteit'. Deze schoolactiviteit omvat het gehele schoolleven intra en extra muros, tijdens en na de lesuren, zelfs gedurende de verlofdagen en vakanties in België of het buitenland, zonder een andere algemene beperking dan wat de studenten betreft dat zij onder toezicht staan of moesten staan van de onderwijsinrichting.
Deze verzekering dekt enkel de lichamelijke schade. Materiële schade is niet gedekt, behalve bril en prothese.

Indien er zich een ongeval voordoet op stage, wordt dit als een arbeidsongeval beschouwd en moet het formulier 'Aangifte van arbeidsongeval' ingevuld worden.
De activiteiten die uitsluitend op persoonlijk initiatief van de studenten plaatsvinden, vallen dus niet onder de gewaarborgde schoolactiviteiten.

Het aangifteformulier 'Verzekering tegen lichamelijke ongevallen' dient ingevuld en verstuurd te worden naar de Dienst Financiën, t.a.v. de heer Erwin Opdenakker, Elfde-Liniestraat 24, B-3500 Hasselt.
Na ontvangst van de aangifte door de verzekeraar (Ethias) zal er een dossiernummer aan de aangifte toegekend worden. Dit dossiernummer zal aan de student meegedeeld worden en dient vermeld te worden op alle briefwisseling.
Betrokkene dient al de rekeningen en kostenstaten rechtstreeks over te maken aan de verzekeringsmaatschappij.

Contact

Dominique Janssen
tel. + 32 11 77 55 91
Dominique.Janssen@PXL.BE