Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Ouderinfoavond

Om u als ouder goed te informeren, organiseren we jaarlijks een infoavond voor ouders. Op deze avond lichten we onder meer toe welke studiecontracten en studietrajecten mogelijk zijn aan de hogeschool, welke informatie op een rapport staat, op welke basis gedelibereerd wordt, en op welke studentenbegeleiding onze studenten een beroep kunnen doen. Ook het leerkrediet en de gevolgen daarvan lichten we dan toe.

De ouderinfoavond vindt plaats op woensdag 19 oktober 2022.

On campus ouderinfoavond

De informatieavond wordt op de campus georganiseerd. Na de gemeenschappelijke informatiesessie heeft u ook nog de gelegenheid om vergezeld van een drankje kennis te maken met de directie, departementshoofden, opleidingshoofden, coördinatoren en studentenbegeleiders. Indien u nog vragen heeft, kan u deze dus steeds stellen.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 – 19.00: Deuren geopend – plaats nemen in de daarvoor voorziene zaal       

19.00 – 20.00: Informatiesessie

20.00 – 21.00: Afsluitende drink met mogelijkheid tot vragen stellen

Locaties:

 • PXL-Business: Campus Elfde Linie - gebouw D
 • PXL-Healthcare: Campus Guffenslaan
 • PXL-Green & Tech: Campus Diepenbeek - gebouw H
 • PXL-Music: Campus Elfde Linie - gebouw D
 • PXL-Digital: Campus Elfde Linie - gebouw B
 • PXL-MAD: Campus Elfde Linie - gebouw C
 • PXL-Education: Campus Vildersstraat
 • PXL-People & Society: Campus Vildersstraat
 • PXL-Media & Tourism: Campus Vildersstraat

Indien u zich niet goed voelt of symptomen van Covid-19 vertoont op de dag van de infoavond, dan vragen we u alsnog thuis te blijven.

Inschrijven

Inschrijven voor de ouderinfoavond kan via volgende link. Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen we u om ons vóór maandag 17/10/2022 in te schrijven.

Presentaties

De presentaties die gebruikt worden tijdens de ouderinfoavond zulen nadien in PDF beschikbaar gesteld worden op deze webpagina. Deze zullen beschikbaar zijn vanaf maandag 24/10/2022.

Hieronder kan u een link vinden naar het welkomstwoord van onze algemeen directeur en de voorzitter en naar de presentaties van onze departementshoofden.

Wanneer u twijfelt in welk departement uw zoon of dochter zit, kan u op deze pagina een overzicht vinden van welke opleidingen tot welk departement behoren.

 • Welkom door Algemeen Directeur Ben Lambrechts en Voorzitter Frank Smeets

 • PXL-Business

Brochure ouders

Jaarlijks voozien we tijdens de ouderinfoavond een brochure voor ouders waarin de belangrijkste gegevens werden samengevat. Deze brochure kan u hier downloaden.