Ouderinfoavond

Om u als ouder goed te informeren, organiseren we jaarlijks een infoavond voor ouders. Op deze avond lichten we onder meer toe welke studiecontracten en studietrajecten mogelijk zijn aan de hogeschool, welke informatie op een rapport staat, op welke basis gedelibereerd wordt, en op welke studentenbegeleiding onze studenten een beroep kunnen doen. Ook het leerkrediet en de gevolgen daarvan lichten we dan toe.

De ouderinfoavond vindt plaats op woensdag 21 oktober 2020.

On campus ouderinfoavond

Bij inschrijving had u de keuze tussen de online infoavond of het meevolgen on campus. De mensen die kozen voor de on campus optie zijn nog steeds welkom, rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen zijn we in de mogelijkheid om de infoavond te laten doorgaan. Indien u zich inschreef voor on campus maar u wenst op dit moment liever online te volgen, kan dat via één van onderstaande links.

Online ouderinfoavond

U heeft gekozen om onze jaarlijkse ouderinfoavond online te volgen. Hieronder kan u een link vinden naar het welkomstwoord van onze algemeen directeur, de voorzitter en de presentaties van onze departementshoofden.

Wanneer u twijfelt in welk departement uw zoon of dochter zit, kan u op deze pagina een overzicht vinden van welke opleidingen tot welk departement behoren.

Na het bekijken van de algemene presentatie heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit kan via een virtueel vragenuur via microsoft teams. Elk departement/opleidingscluster/opleiding heeft hiervoor een link voorzien die u ook per departement kan terug vinden. Daarnaast is er ook een sessie voorzien voor al uw vragen omtrent studentenbegeleiding (statuten, faciliteiten, studievoortgang, begeleiding, ...) en studentenvoorzieningen (studietoelage, huisvestiging, sport, cultuur, ...).

Meer informatie over het gebruik van microsoft teams kan u lezen in dit document.

Brochure ouders

Jaarlijks voozien we tijdens de ouderinfoavond een brochure voor ouders waarin de belangrijkste gegevens werden samengevat. Deze brochure kan u hier downloaden.