PXL

Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Ouderinfoavond

Om u als ouder goed te informeren, organiseren we jaarlijks een infoavond voor ouders. Op deze avond lichten we onder meer toe welke studiecontracten en studietrajecten mogelijk zijn aan de hogeschool, welke informatie op een rapport staat, op welke basis gedelibereerd wordt, en op welke studentenbegeleiding onze studenten een beroep kunnen doen. Ook het leerkrediet en de gevolgen daarvan lichten we dan toe.

De ouderinfoavond vindt plaats op woensdag 21 oktober 2020.

On campus ouderinfoavond

Bij inschrijving had u de keuze tussen de online infoavond of het meevolgen on campus. De mensen die kozen voor de on campus optie zijn nog steeds welkom, rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen zijn we in de mogelijkheid om de infoavond te laten doorgaan. Indien u zich inschreef voor on campus maar u wenst op dit moment liever online te volgen, kan dat via één van onderstaande links.

Online ouderinfoavond

U heeft gekozen om onze jaarlijkse ouderinfoavond online te volgen. Hieronder kan u een link vinden naar het welkomstwoord van onze algemeen directeur, de voorzitter en de presentaties van onze departementshoofden.

Wanneer u twijfelt in welk departement uw zoon of dochter zit, kan u op deze pagina een overzicht vinden van welke opleidingen tot welk departement behoren.

Na het bekijken van de algemene presentatie heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit kan via een virtueel vragenuur via microsoft teams. Elk departement/opleidingscluster/opleiding heeft hiervoor een link voorzien die u ook per departement kan terug vinden. Daarnaast is er ook een sessie voorzien voor al uw vragen omtrent studentenbegeleiding (statuten, faciliteiten, studievoortgang, begeleiding, ...) en studentenvoorzieningen (studietoelage, huisvestiging, sport, cultuur, ...).

Meer informatie over het gebruik van microsoft teams kan u lezen in dit document.

Brochure ouders

Jaarlijks voozien we tijdens de ouderinfoavond een brochure voor ouders waarin de belangrijkste gegevens werden samengevat. Deze brochure kan u hier downloaden.