Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Studentencommissie

De Studentencommissie is een formeel orgaan dat opgericht wordt op niveau van de opleidingen waardoor studenten inspraak krijgen binnen hun eigen opleiding.

Het initiatief voor het samenstellen van deze commissie komt vanuit het opleidingshoofd aan het begin van het academiejaar.

De Studentencommissie kan advies verlenen over alle student- en onderwijsgerelateerde onderwerpen. Dit kan gaan over bv. het opleidingsprofiel, het opleidingsprogramma, les- en examenroosters, informatie en communicatie naar studenten, studiebegeleiding, studentenbegeleiding, enz.

De Studentencommissie komt minimaal drie keer per jaar samen.

Wie zetelt in de Studentencommissie?

De Studentencommissie bestaat uit minstens zes studenten, waaronder de student die rechtstreeks verkozen is in de Studentenraad. Deze student is tevens vicevoorzitter van de Studentencommissie.

De studenten vormen een representatieve vertegenwoordiging van de studenten binnen de opleiding.

Ik doe mee!

Laat je opleidingshoofd weten dat je graag deel wil uitmaken van de Studentencommisie. Het opleidingshoofd is verantwoordelijke van deze commissie en kan je meer informatie geven en je aansluiting in orde brengen.