Studentenraad

De Studentenraad is de kern van de studentenparticipatie. Zij verdedigt de mening en de belangen van de studenten en wordt regelmatig door het beleid aangesproken over diverse onderwerpen.
De Studentenraad heeft zowel informatierecht als adviesbevoegdheid.

Vanuit de Studentenraad kan je doorstromen in de Raad van Toezicht van Hogeschool PXL, de Raad van Bestuur van Hogeschool PXL, de Stuvoraad, de Associatie Studentenraad AUHL of de Vlaamse Vereniging van Studenten VVS.

Tijdens de Studentenraad worden onderwerpen besproken die van toepassing zijn op de hele hogeschool. Dit kan gaan over bv. studentenbegeleiding, werking van de lectorenevaluatie, examenregeling, internationalisering, organisatie academiejaar, ...

Om de sfeer in de hogeschool te bevorderen, organiseert de Studentenraad ook verschillende activiteiten zoals bv. een filmavond of een actie voor het goede doel.

De Studentenraad vergadert minstens 6 keer per jaar. De vergaderingen worden meteen na de lessen georganiseerd.

Wie zetelt in de Studentenraad?

Eén student per basisopleiding (bachelor-, master, of graduaatsopleiding), met een minimum van twee studenten per departement. Uitzondering hierop is de Bachelor in het Bedrijfsmanagement: zij vaardigen vier vertegenwoordigers af.

Het minimum aantal vertegenwoordigers mag niet minder dan acht bedragen.

Iedereen kan zich kandidaat stellen om te zetelen in de Studentenraad. De enige voorwaarde is dat je een student (minstens 27 studiepunten) bent aan onze hogeschool. Vanaf 2019-2020 kunnen ook de studenten vanuit de graduaatsopleidingen Stuver worden.

Verkozen Stuvers in de studentenraad

Volgende junior-collega's zijn voor het academiejaar 2019-2020 verkozen om te zetelen in de studentenraad:

Voorzitter: Christiaan Carlucci (Bedrijfsmanagement allround)
Ondervoorzitter: Waïl Kadi (Sociaal werk)
Secretaris: Anouk Vandoorne (Accountancy-fiscaliteit)
Charles Quanten de Bidlot Thorn (Bouw)
Peter Wouters (Bouw)
Senn Willems (Elektromechanica)
Robin Willems (Elektromechanica)
Tim Geboers (Elektromechanica)
Tom Vandormael (Elektromechanica)
Jonas Lux (Ergotherapie)
Naomi Vandersmissen (Vroedkunde)
Jarne Jans (Bedrijfsmanagement allround)
Michael Leyssen (Financie- en verzekeringswezen)
Elise Clemens (Accountancy-fiscaliteit)
Thibaut Willemse (Logistiek management)
Michaël Appeltans (Marketing)
William Vandenberghe (Marketing)
Kelly Adriaens (Marketing)
Mira Jablonski (Rechtspraktijk)
Els Van Lersberghe (Rechtspraktijk)
Aylin Yavuz (Rechtspraktijk)
Hann Suffeleers (Business & Languages)
Dylan Pypops (Marketing- en communicatiesupport)
Danilo Kerkhofs (Transport & logistiek)
Wesley Vrancken (Elektronica-ICT)
Stef Geeraerts (Applicatie-ontwikkeling)
Jonas Das (Software-management)
Senne De Paepe (Internet of Things)
Katia Smets (Vrije kunsten)
Yacintha Alonso-Sanchez (Lager onderwijs)
Tahir Kir (Secundair onderwijs)
Warre Loenders (Secundair onderwijs)
Christo Mitskou (Secundair onderwijs)
Celine Daniels (Toerisme en recreatiemanagement)
Peter Lemmens (Sociaal werk)

Enkele van onze Stuvers zijn, naast lid van de studentencommissie van hun opleiding en lid van de Studentenraad, ook nog afgevaardigd naar een ander participatieorgaan. 

Raad van Toezicht Hogeschool PXL
Christiaan Carlucci
Waïl Kadi
Celine Daniels
Yacintha Alonso-Sanchez

Raad van Bestuur en Beleidscollege Hogeschool PXL:
Christiaan Carlucci
Waïl Kadi

Raad voor Studentenvoorzieningen Hogeschool PXL:
Stef Geeraerts
Celine Daniels
Warre Loenders
Peter Wouters
Charles Quanten de Bidlot Thorn
Naomi Vandersmissen

Studentenraad AUHL (Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg):
Danilo Kerkhofs
Michaël Appeltans
Aylin Yavuz
Elise Mertens

VVS (Vlaamse Vereniging voor Studenten):
Dylan Pypops
Jonas Lux
Senne De Paepe

Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement van de Studentenraad Hogeschool PXL.

Meer informatie:

Website stuvers

studentenraad@pxl.be

Facebookpagina stuvers