PXL

Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Studentenraad

De Studentenraad is de kern van de studentenparticipatie. Zij verdedigt de mening en de belangen van de studenten en wordt regelmatig door het beleid aangesproken over diverse onderwerpen.
De Studentenraad heeft zowel informatierecht als adviesbevoegdheid.

Vanuit de Studentenraad kan je doorstromen in de Raad van Toezicht van Hogeschool PXL, de Raad van Bestuur van Hogeschool PXL, de Stuvoraad, de Associatie Studentenraad AUHL of de Vlaamse Vereniging van Studenten VVS.

Tijdens de Studentenraad worden onderwerpen besproken die van toepassing zijn op de hele hogeschool. Dit kan gaan over bv. studentenbegeleiding, werking van de lectorenevaluatie, examenregeling, internationalisering, organisatie academiejaar, ...

Om de sfeer in de hogeschool te bevorderen, organiseert de Studentenraad ook verschillende activiteiten zoals bv. een filmavond of een actie voor het goede doel.

De Studentenraad vergadert minstens 6 keer per jaar. De vergaderingen worden meteen na de lessen georganiseerd.

Wie zetelt in de Studentenraad?

Eén student per basisopleiding (bachelor-, master, of graduaatsopleiding), met een minimum van twee studenten per departement. Uitzondering hierop is de Bachelor in het Bedrijfsmanagement: zij vaardigen vier vertegenwoordigers af.

Het minimum aantal vertegenwoordigers mag niet minder dan acht bedragen.

Iedereen kan zich kandidaat stellen om te zetelen in de Studentenraad. De enige voorwaarde is dat je een student bent aan onze hogeschool en een programma van minstens 27 studiepunten opneemt.
Wil je graag deel uitmaken van de studentenraad? Een mailtje naar studentenraad@pxl.be volstaat.

Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement van de Studentenraad Hogeschool PXL.

Meer informatie:

studentenraad@pxl.be

Facebookpagina stuvers