Studentenraad

De Studentenraad is de kern van de studentenparticipatie. Zij verdedigt de mening en de belangen van de studenten en wordt regelmatig door het beleid aangesproken over diverse onderwerpen.
De Studentenraad heeft zowel informatierecht als adviesbevoegdheid.

Vanuit de Studentenraad kan je doorstromen in de Raad van Toezicht van Hogeschool PXL, de Raad van Bestuur van Hogeschool PXL, de Associatie Studentenraad AUHL of de Vlaamse Vereniging van Studenten VVS.

Tijdens de Studentenraad worden onderwerpen besproken die van toepassing zijn op de hele hogeschool. Dit kan gaan over bv. studentenbegeleiding, werking van de lectorenevaluatie, examenregeling, internationalisering, organisatie academiejaar, ...

Om de sfeer in de hogeschool te bevorderen, organiseert de Studentenraad ook verschillende activiteiten zoals bv. een filmavond of een actie voor het goede doel.

De Studentenraad vergadert minstens 6 keer per jaar. De vergaderingen worden meteen na de lessen georganiseerd.

Wie zetelt in de Studentenraad?

Eén student per basisopleiding, met een minimum van twee studenten per departement. Uitzondering hierop is de Bachelor in het Bedrijfsmanagement: zij vaardigen drie vertegenwoordigers af.

Het minimum aantal vertegenwoordigers mag niet minder dan acht bedragen.

Iedereen kan zich kandidaat stellen om te zetelen in de Studentenraad. De enige voorwaarde is dat je een student (minstens 30 studiepunten) bent aan onze hogeschool. Vanaf 2019-2020 kunnen ook de studenten vanuit de graduaatsopleidingen Stuver worden.

Verkozen Stuvers in de studentenraad

Volgende junior-collega's zijn voor het academiejaar 2018-2019 verkozen om te zetelen in de studentenraad:

Voorzitter: Christiaan Carlucci (Bedrijfsmanagement Allround)
Ondervoorzitter: Mira Jablonski (Rechtspraktijk)
Ondervoorzitter: Michaël Leyssen (Financie- en verzekeringswezen)
Secretaris: Yannel Proost (Sociaal werk)
Charles Quanten de Bidlot Thorn (Bouw)
Kenneth Coolen (Elektromechanica)
Davy Verduyn (Elektromechanica)
Jarne Jans (Bedrijfsmanagement allround)
Elise Clemens (Accountancy-fiscaliteit)
Anouk Vandoorne (Accountancy-fiscaliteit)
Michaël Leyssen (Financie- en verzekeringswezen)
Sander Van Hercke (Logistiek management)
Hann Suffeleers (Management assistant)
Emile D'Haene (Grafisch ontwerp)
Celine Daniels (Toerisme en recreatiemanagement)
William Vandenberghe (Marketing)

Enkele van onze Stuvers zijn, naast lid van de studentencommissie van hun opleiding en lid van de Studentenraad, ook nog afgevaardigd naar een ander participatieorgaan. 

Raad van Toezicht Hogeschool PXL
Hann Suffeleers
Christiaan Carlucci
Mira Jablonski 
Michaël Leyssen

Raad van Bestuur en Beleidscollege Hogeschool PXL:
Mira Jablonski
Christiaan Carlucci

Studentenraad AUHL (Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg):
Jarne Jans
Yannel Proost
Elise Mertens

VVS (Vlaamse Vereniging voor Studenten):
Celine Daniels
Hann Suffeleers
Yannel Proost
Jarne Jans

Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement en het kiesreglement van de Studentenraad Hogeschool PXL.

Meer informatie:

Website stuvers

studentenraad@pxl.be

Facebookpagina stuvers