Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Studentenraad

 

Wat?

De Studentenraad is de kern van de studentenparticipatie.
Zij verdedigt de mening en de belangen van de studenten en wordt regelmatig door het beleid aangesproken over diverse hogeschoolbrede onderwerpen.
De Studentenraad heeft zowel informatierecht als adviesbevoegdheid.

Vanuit de Studentenraad kan je doorstromen naar de Raad van Toezicht van Hogeschool PXL, de Raad van Bestuur van Hogeschool PXL, de Raad voor Studentenvoorzieningen, de Associatie Studentenraad AUHL of de Vlaamse Vereniging van Studenten VVS.

Tijdens de Studentenraad worden onderwerpen besproken die van toepassing zijn op de hele hogeschool. Dit kan gaan over studentenbegeleiding, werking van de lectorenevaluatie, examenregeling, internationalisering, organisatie academiejaar, ...

Om de sfeer in de hogeschool te bevorderen, organiseert de Studentenraad ook verschillende activiteiten zoals bv. een filmavond of een actie voor het goede doel. 

Wie zetelt in de Studentenraad?

De Studentenraad wordt samengesteld uit één student per basisopleiding (bachelor-, master, of graduaatsopleiding), met een minimum van twee studenten per departement. Uitzondering hierop is de Bachelor in het Bedrijfsmanagement: zij vaardigen vier vertegenwoordigers af.
Het minimum aantal vertegenwoordigers mag niet minder dan acht bedragen.

Iedereen kan zich kandidaat stellen om te zetelen in de Studentenraad. De enige voorwaarde is dat je een student bent aan onze hogeschool en een programma van minstens 27 studiepunten opneemt.


Ik doe mee!

Bij de start van het nieuwe academiejaar wordt via een rechtstreeks verkiezingssysteem de studentenraad samengesteld.
Zijn de verkiezingen afgelopen en wil je alsnog lid worden? Laat het weten via studentenraad@pxl.be  

Werking Studentenraad

We moeten eerlijk met je zijn. Actief lid zijn van de Studentenraad vergt wat tijd. Gelukkig krijg je hier heel wat voor terug en kan je ook werkelijk iets realiseren. Om de combinatie student-stuver flexibeler te maken, krijg je de faciliteiten van een studentenvertegenwoordiger.

De Studentenraad vergadert minstens 6 keer per jaar. De vergaderingen worden meteen na de lessen georganiseerd. Om kort op de bal te spelen is er op regelmatige momenten ook tijd voor een informeel overleg met de directie.

Jaarlijks wordt er ook een jaarthema bepaald. Hierrond werken de leden samen in diverse werkgroepen.
Dit academiejaar werd gekozen voor laagdrempeligheid. Onder laagdrempeligheid verstaan we dat zowel de (leden van de) studentenraad als alle diensten en aangeboden hulp laagdrempelig beschikbaar moet zijn. Dat begint met weten wie de leden en diensten zijn en hoe je ze kan bereiken maar ook vooral waarvoor je bij wie terecht kan.

Algemene vergadering

We geven inkijk in de agenda van de volgende algemene vergadering van de studentenraad. De agendapunten zijn:

  • Goedkeuring verslag vorige vergadering
  • OER - wijzigingen
  • Werking ombudsdienst
  • Raden & werkgroepen
  • Varia

Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement van de Studentenraad Hogeschool PXL.

 

Meer informatie:

studentenraad@pxl.be

Facebookpagina Studentenraad