Studentenraad

De Studentenraad is de kern van de studentenparticipatie. Zij verdedigt de mening en de belangen van de studenten en wordt regelmatig door het beleid aangesproken over diverse onderwerpen.
De Studentenraad heeft zowel informatierecht als adviesbevoegdheid.

Vanuit de Studentenraad kan je doorstromen in de Raad van Toezicht van Hogeschool PXL, de Raad van Bestuur van Hogeschool PXL, de Stuvoraad, de Associatie Studentenraad AUHL of de Vlaamse Vereniging van Studenten VVS.

Tijdens de Studentenraad worden onderwerpen besproken die van toepassing zijn op de hele hogeschool. Dit kan gaan over bv. studentenbegeleiding, werking van de lectorenevaluatie, examenregeling, internationalisering, organisatie academiejaar, ...

Om de sfeer in de hogeschool te bevorderen, organiseert de Studentenraad ook verschillende activiteiten zoals bv. een filmavond of een actie voor het goede doel.

De Studentenraad vergadert minstens 6 keer per jaar. De vergaderingen worden meteen na de lessen georganiseerd.

Wie zetelt in de Studentenraad?

Eén student per basisopleiding (bachelor-, master, of graduaatsopleiding), met een minimum van twee studenten per departement. Uitzondering hierop is de Bachelor in het Bedrijfsmanagement: zij vaardigen vier vertegenwoordigers af.

Het minimum aantal vertegenwoordigers mag niet minder dan acht bedragen.

Iedereen kan zich kandidaat stellen om te zetelen in de Studentenraad. De enige voorwaarde is dat je een student bent aan onze hogeschool en een programma van minstens 27 studiepunten opneemt.
Wil je graag deel uitmaken van de studentenraad? Een mailtje naar studentenraad@pxl.be volstaat.

Raadpleeg hier het huishoudelijk reglement van de Studentenraad Hogeschool PXL.

Meer informatie:

studentenraad@pxl.be

Facebookpagina stuvers