Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Raad voor studentenvoorzieningen

De Raad voor studentenvoorzieningen, of kortom Stuvoraad, staat in voor het beleid en de vertegenwoordiging van de PXL-studenten op vlak van studentenvoorzieningen.

Als lid van de Stuvoraad ben je, samen met andere studenten, betrokken bij de sociale thema's binnen de domeinen sport, cultuur, catering, jobdienst, huisvesting, mobiliteit, studententussenkomsten, ...
Voorstellen van de directie worden tijdens de bijeenkomsten uitvoerig besproken en beoordeeld.

De Stuvoraad komt minimaal vier keer per jaar samen, telkens op dinsdag na de lesuren.

Wie zetelt in de Stuvoraad?

De Stuvoraad bestaat uit minstens acht leden, waarvan de ene helft studenten. De studenten worden via getrapte verkiezingen afgevaardigd vanuit de Studentenraad. Bij deze afvaardiging wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling vanuit de 4 PXL-campussen.
De andere helft is aangewezen door het instellingsbestuur.

Ik doe mee!

Als je lid wil worden van de Stuvoraad, moet je je kandiaat stellen als lid van de Studentenraad. Vanuit de Studentenraad kan je dan afgevaardigd worden naar de Stuvoraad

Verkozen Stuvers in de Stuvoraad

Deze junior collega's werden vanuit de Studentenraad verkozen om te zetelen in de Stuvoraad tijdens het academiejaar 2022-2023.

Evelien Vervloet (Ergotherapie)
Reinhilde Coppens (Juridisch-administratieve ondersteuning)
Maarten De Ryck (Winkelmanagement)
Atilla Sevindik (Bedrijfsmanagement)
Carianne Celis (Bouwkundig Tekenen)
Laika Kolmer (Bouw)
Natalino Marcocci (Toerisme- en recreatiemanagement)
Charlotte Struyf (Communicatie)