Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Onderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling (OER) omvat alle regels in verband met onderwijs en examens aan de hogeschool. Het bevat belangrijke en nuttige informatie. We raden alle studenten aan om het OER bij de start van het academiejaar zeker door te nemen !

Concreet regelt het OER: :
- alles wat te maken heeft met de inschrijving in de hogeschool,
- het studiecontract waarin het studieprogramma wordt vastgelegd,
- de voorwaarden om vrijstellingen te kunnen aanvragen,
- de spelregels met betrekking tot examens en evaluaties,
- de procedures die samenhangen met bovenstaande onderwerpen: Hoe en wanneer vraag je vrijstellingen aan? Wanneer heb je recht op een geïndividualiseerd traject?
- de rechten en plichten van de student.

De rechtspositieregeling voor de student verwijst naar de huisregels op onze hogeschool over het gebruik van de infrastructuur, de bibliotheek, het ICT-aanbod, enz.

OER 2024-2025

OER 2023-2024

OER 2022-2023

OER 2021-2022