Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Uitschrijven aan Hogeschool PXL

Je schrijft je definitief uit aan Hogeschool PXL

Als je je studies aan Hogeschool PXL volledig wenst stop te zetten, moet je een aantal stappen ondernemen.

Maak een afspraak bij de trajectbegeleider of studentondersteuner van je opleiding  voor een afhaakgesprek en vul de module ‘Aanvraag tot uitschrijven’ volledig in op Mijn PXL.

De studentenadministratie verwerkt je uitschrijfaanvraag als deze volledig in orde is. We verwerken geen uitschrijfaanvragen zonder afhaakrapport.

Op Mijn PXL vind je in de uitschrijfmodule een handleiding die je doorheen deze module loodst.

LET OP: enkel uitschrijvingen die via deze procedure aangevraagd worden, worden verwerkt. Uitschrijvingen kunnen dus niet via telefoon, mail of via een melding aan bv. een docent gebeuren.

LET OP: ook bij uitschrijving blijf je wel je volledige of je gedeeltelijke studiegeld verschuldigd. Het bedrag is afhankelijk van het moment van uitschrijving. Zie meer info hieronder bij 'Gevolgen voor studiegeld'.

Je schrijft je uit aan Hogeschool PXL en gaat een opleiding volgen aan een andere onderwijsinstelling

Gevolgen voor:

 • Leerkrediet
  Als je beslist om te heroriënteren, moet je rekening houden met enkele belangrijke data die bepalen of en hoeveel studiepunten je terugkrijgt bij je leerkrediet. Meer informatie hierover kan je vinden in de rubriek Leerkrediet.
 • Kinderbijslag
  Wanneer je heroriënteert naar een andere opleiding in een andere onderwijsinstelling blijf je recht hebben op kindergeld indien je aan volgende voorwaarden voldoet:
  • er blijven min. 27 studiepunten opgenomen tijdens het volledige academiejaar
  • je schrijft je binnen 30 dagen na uitschrijving opnieuw in voor een andere opleiding.
  • Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan verlies je het recht op kinderbijslag vanaf de maand na je uitschrijving. Voor meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst.
 • Studietoelage
  Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot een gedeeltelijke terugvordering van je studietoelage. Indien er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op een studietoelage en wordt deze volledig teruggevorderd. Voor meer informatie kan je terecht op de website 'Centen voor studenten' of bij de sociale dienst van de Dienst Studentenvoorzieningen.
 • Studiegeld
  1. Uitschrijving vóór de start van het academiejaar
   Schrijf je je uit vóór de start van het academiejaar, dan betaal je een administratieve kost van 75 euro.
  2. Uitschrijving tot één maand na inschrijving
   Schrijf je je uit ten laatste op de 31ste kalenderdag na je inschrijving, dan betaal je enkel het vaste gedeelte van het studiegeld (Bachelors en Graduaten: € 288, Banaba: € 575,90) . Beurstariefstudenten betalen het beurstarief (enkel Bachelors en Graduaten: € 131,50). Voor studenten die zich inschreven vóór de start van het academiejaar, begint deze periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar.
  3. Uitschrijving na de eerste maand na inschrijving
   Schrijf je je uit na de 31ste kalenderdag na je inschrijving, blijf je het vaste gedeelte van het studiegeld verschuldigd. (zie tarieven hierboven)
   Wat het variabele gedeelte betreft, wordt het volgende onderscheid gemaakt:
   • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode gestart is, blijft verschuldigd
   • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode nog niet gestart is, wordt in mindering gebracht.
   • Voor studenten die zich inschreven vóór de start van het academiejaar, begint deze periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar.

    Variabel bedrag per studiepunt

    Niet-beurs

    Bijna-beurs

    Beurs

    Bachelors en graduaten

    € 13,80

    € 5

    nvt

    Banaba’s

    € 27,50

    nvt

    nvt

  4. Uitschrijving omwille van overmacht
   Schrijf je je uit omwille van een overmachtsituatie, dan kan je bij de Dienst Studiegelden (studiegelden@pxl.be) een aanvraag indienen om het studiegeld deels kwijt te schelden. Je geeft aan om welke reden van overmacht het gaat en dient ook de nodige bewijsstukken en attesten in om je verhaal te staven. Indien de Dienst Studiegelden aanvaardt dat er sprake is van overmacht, zal het studiegeld verlaagd worden naar de administratieve kost (75 euro).

Je schrijf je uit aan Hogeschool PXL en besluit om je dit academiejaar nergens anders in te schrijven

 • Leerkrediet
  Ook als je beslist om volledig te stoppen met je studies, moet je rekening houden met enkele belangrijke data die bepalen of en hoeveel studiepunten je terugkrijgt bij je leerkrediet. Meer informatie hierover kan je vinden in de rubriek Leerkrediet.
 • Kinderbijslag
  Indien je beslist om je uit te schrijven en je dit academiejaar niet opnieuw in te schrijven voor een andere opleiding, verlies je je kinderbijslag vanaf de maand na de uitschrijving. Dit ongeacht van hoeveel studiepunten je tijdens het academiejaar al verworven hebt.
  Opgelet: indien je je onmiddellijk na uitschrijving als werkzoekende inschrijft, ontvang je wel nog kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater gedurende de beroepsinschakelingstijd. Voor meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst van de Dienst Studentenvoorzieningen.
 • Studietoelage
  Het aantal studiepunten dat op 30 juni van het huidige academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot een gedeeltelijke terugvordering van je studietoelage. Indien er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op een studietoelage en wordt deze volledig teruggevorderd. Voor meer informatie kan je terecht op de website 'Centen voor studenten' of bij de sociale dienst van de Dienst Studentenvoorzieningen.
 • Studiegeld
  • Uitschrijving vóór de start van het academiejaar
   Schrijf je je uit vóór de start van het academiejaar, dan betaal je een administratieve kost van 75 euro.
  • Uitschrijving tot één maand na de inschrijving
   Schrijf je je uit ten laatste op de 31ste kalenderdag na je inschrijving, dan betaal je enkel het vaste gedeelte van het studiegeld. (Bachelors en Graduaten: € 288, Banaba: € 575,90) . Beurstariefstudenten betalen het beurstarief (enkel Bachelors en Graduaten: € 131,50). Voor studenten die zich inschreven vóór de start van het academiejaar, begint deze periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar.
  • Uitschrijving na de eerste maand na de inschrijving
   Schrijf je je uit na de 31ste kalenderdag na je inschrijving, blijf je het vaste gedeelte van het studiegeld verschuldigd. (zie tarieven hierboven)
   Wat het variabele gedeelte betreft, wordt het volgende onderscheid gemaakt:
   • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode gestart is, blijft verschuldigd
   • het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode nog niet gestart is, wordt in mindering gebracht.
   • Voor studenten die zich inschreven vóór de start van het academiejaar, begint deze periode van 31 kalenderdagen te lopen vanaf de start van het academiejaar.

    Variabel bedrag per studiepunt

    Niet-beurs

    Bijna-beurs

    Beurs

    Bachelors en graduaten

    € 13,80

    € 5

    nvt

    Banaba’s

    € 27,50

    nvt

    nvt

  • Uitschrijving omwille van overmacht
   Schrijf je je uit omwille van een overmachtsituatie, dan kan je bij de Dienst Studiegelden (studiegelden@pxl.be) een aanvraag indienen om het studiegeld deels kwijt te schelden. Je geeft aan om welke reden van overmacht het gaat en dient ook de nodige bewijsstukken en attesten in om je verhaal te staven. Indien de Dienst Studiegelden aanvaardt dat er sprake is van overmacht, zal het studiegeld verlaagd worden naar de administratieve kost (75 euro).

Hier vind je meer informatie over de studiegelden voor graduaats- en bacheloropleidingen.

Hier vind je meer informatie over de studiegelden voor bachelor-na-bacheloropleidingen.