Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

FAQ studiegelden

De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de studiegelden en betalingsmodaliteiten binnen de grenzen vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs.

Het is zeer belangrijk dat je studieprogramma correct aangevraagd werd. Je studiegeld wordt namelijk berekend op basis van het aantal opgenomen studiepunten. Ook kinderbijslag en een eventuele studietoelage zijn gekoppeld aan het aantal opgenomen studiepunten.

Het studiegeld dat je moet betalen is samengesteld uit:

- een vast gedeelte: dat moet iedereen betalen, los van de omvang van je eigen studieprogramma

- een variabel gedeelte: dit bedrag kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de grootte van het studieprogramma dat je opneemt.

 

Het juiste bedrag is daarnaast ook nog eens afhankelijk van je statuut als student. In de praktijk bestaan er voor studiegelden drie categorieën :

- beurstarief

- bijna-beurstarief

- niet-beurstarief

 

FAQ studiegelden bachelor- en graduaatsopleidingen

FAQ studiegelden bachelor- na bacheloropleidingen

Je kan alle bepalingen betreffende de studiegelden nalezen in de artikelen 44 – 58  en in bijlage 4 van het OER 2024-2025.