Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

graduaatsopleidingen

Graduaatsopleidingen = leren door te doen

Leren door te doen

Ben je iemand die kennis meteen wil toepassen in de praktijk? Wil je zo snel mogelijk kennismaken met je toekomstige job en leren op de werkvloer van gepassioneerde professionals? Dan zijn de graduaatsopleidingen van Hogeschool PXL je op het lijf geschreven! Deze graduaatsopleidingen zijn immers nog praktijkgerichter dan onze bacheloropleidingen.

Graduaatsopleidingen zijn tweejarige opleidingen waarin werkplekleren centraal staat. Werkplekleren is leren door te doen op de werkplek. Uniek in Vlaanderen is dat Hogeschool PXL ervoor kiest uiterlijk bij de start van het tweede semester (februari) studenten te laten leren in bedrijven of organisaties en dit gemiddeld twee dagen per week. Studeren wordt zo ook solliciteren en een groot deel van jouw studietijd wordt de proefperiode voor een job. Ondersteunend geven we jou in de hogeschool de vakspecifieke kennis die nodig is om je beroep uit te oefenen. Deze boeiende mix tussen afwisselend leren in de hogeschool en leren op je werkplek zorgen ervoor dat de PXL-Graduaatsopleidingen een nieuw hoofdstuk vormen in 'the war for talent'!

Diploma hoger onderwijs

Studenten die met succes een graduaatsopleiding doorlopen, ontvangen een officieel erkend diploma hoger onderwijs. Voor sommige studenten kan een graduaatsopleiding ook een opstap zijn naar een bachelordiploma. Eerst leer je immers een concreet beroep, nadien kies je gericht voor een verdere verdieping in een specifiek domein van je graduaatsopleiding. Voor al onze graduaatsopleidingen bieden we een vervolgtraject aan naar een verwante bacheloropleiding waardoor studenten op minimum 3,5 jaar tijd zowel een graduaats- als een bachelordiploma kunnen behalen.

Graduaatsopleidingen

PXL-Business

PXL-Digital

PXL-People & Society

PXL-Green & Tech

PXL-Education

PXL-Healthcare

Werkplekleren

Leren op de werkplek, kortweg werkplekleren, vormt de rode draad doorheen deze nieuwe opleidingen. Hierdoor zullen de afgestudeerden onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Door middel van werkplekleren verwerven studenten specifieke vaardigheden en attitudes op de werkvloer. Flankerend aan het werkplekleren wordt de nodige theoretische bagage just-in-time aangeboden op de hogeschool. Er is dus een continue wisselwerking tussen leerinhouden die in de hogeschool en in het werkveld worden aangeleerd, en dit elk gemiddeld twee dagen per week.

Via het werkplekleren kan je jouw studies afstemmen op je persoonlijke interesses. Tijdens een handshake-event kies je zelf je werkplek uit. Je gaat voor minstens 1,5 jaar samen in zee, dus het moet langs beide kanten klikken. Veel kans trouwens dat dit meteen ook het sollicitatiegesprek voor je toekomstige job wordt!

Doelgroepen

Hogeschool PXL heeft de ambitie voor alle graduaatsopleidingen naast een dagtraject zoveel mogelijk avondtrajecten aan te bieden. Zo bieden we maximale opleidingskansen en kunnen verschillende doelgroepen worden bereikt:

 • jongeren die kiezen voor een opleiding waarin kennis meteen wordt toegepast in de praktijk
 • jongeren die twijfelen of de sterkere focus op theoretische onderbouwing in de bachelor iets voor hen is
 • jongeren die vandaag de dag niet kiezen voor hoger onderwijs omdat de kloof tussen secundair onderwijs en een bacheloropleiding te groot lijkt
 • afhakers in de professionele bachelor
 • werkenden die willen heroriënteren naar een andere sector
 • werkenden die willen doorgroeien binnen de sector waarin ze tewerkgesteld zijn
 • werkenden die een extra specialisatie wensen

Verschil graduaatsopleiding versus bacheloropleiding

De hedendaags arbeidsmarkt denkt meer en meer in competenties en minder in verschillen tussen onderwijsniveaus. Zowel onze graduaats- als bacheloropleidingen leiden op tot profielen die erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Niettemin zijn er verschillen tussen een tweejarige graduaatsopleiding en een driejarige bacheloropleiding. Naar toekomstige jobs toe zit het onderscheid vooral in de mate van zelfstandigheid, leidinggevend karakter en complexiteit van taken die gegradueerden en bachelors zullen uitvoeren.

Verschil in onderwijsaanpak

 • In graduaatsopleidingen wordt de theorie beperkt tot datgene wat nodig is voor het uitvoeren van specifieke beroepstaken. Bacheloropleidingen hebben een grondige en brede theoretische onderbouwing.
 • Een van de sluitstukken van een graduaatsopleiding is de graduaatsproef waarin studenten op zoek gaan naar een innovatieve oplossing voor een dagdagelijks probleem op de concrete werkplaats. In bacheloropleidingen is er de bachelorproef waarin de focus ligt op innovatieve oplossingen voor problemen die de dagdagelijkse praktijk in het bedrijf overstijgen.
 • De mate van zelfstandigheid die van een student wordt verwacht is groter in een bacheloropleiding. Doordat we klasgroepen in graduaatsopleidingen bewust klein houden, is er nog meer ruimte voor individuele begeleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Om in te kunnen inschrijven voor een graduaatsopleiding dien je te voldoen aan bepaalde toelatingsvoorwaarden, namelijk een diplomavoorwaarde en een taalvoorwaarde.

Diplomavoorwaarde

Je dient in het bezit te zijn van minstens één van volgende bewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma’s vermeld in punt 1° tot en met 9°. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

Volgende diploma’s uit Nederland geven rechtstreeks toegang tot een graduaatsopleiding: HAVO (enkel voor studenten die gedomicilieerd zijn in Nederland), MBO4, VWO en propedeuse.

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs moet je ook minstens drie jaar nuttige ervaring kunnen aantonen in het technisch of praktisch vak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil bekomen.

Heb je een ander buitenlands diploma? Contacteer dan onze dienst studievoortgang op studievoortgang@pxl.be. Zij zullen nagaan of jouw diploma voldoet aan de vereisten.

Bezit je geen van bovenstaande diploma’s/getuigschriften, maar heb je wel voldaan aan de leerplicht? Dan kan je uitzonderlijk toegelaten worden voor een graduaatsopleiding indien je slaagt op een algemene associatiebrede toelatingsproef voor graduaatsopleidingen.

Meer info en de inschrijflink kan je terugvinden op de website van de Associatie Universiteit- Hogescholen Limburg en voor vragen kan je ons contacteren via toelatingsproefgraduaatsopleidingen@pxl.be

Om toegelaten te worden tot een graduaatsopleiding dien je bijkomend ook te voldoen aan de taalvoorwaarde ERK-niveau B1. Meer info vind je terug in ons onderwijs-en examenreglement.

Graduaatsopleidingen in 11 praktische vragen

 1. Waar krijg ik les?

Naast het leren op je werkplek, gaan de lessen door op dezelfde campus als de bachelorstudenten. PXL heeft campussen in Hasselt en Diepenbeek. Op welke campus je effectief les zal hebben, verschilt per graduaatsopleiding en vind je terug bij de informatie per opleiding (https://www.pxl.be/Opleidingen.html).

 1. Mag ik me inschrijven?

Iedereen die over een diploma secundair onderwijs beschikt, kan zich inschrijven. Beschik je over een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs BSO dat minstens drie jaar oud is, dan mag je je ook inschrijven.

Voldoe je niet aan één van de bovenstaande voorwaarden, maar voldoe je wel aan de leerplicht, dat kan je toegelaten worden na het slagen voor een toelatingsproef (TPG-proef). Wens je meer informatie, contacteer dan Studievoortgang@pxl.be.

 1. Hoeveel kost een graduaatsopleiding?

Je betaalt hetzelfde bedrag als je collega’s in de bacheloropleidingen, nl. 938,80€ voor één voltijdsjaar van 60 studiepunten.

Je kan in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Voor meer info kan je terecht op https://centenvoorstudenten.be/info/studietoelagen/ of bij de sociale dienst van Hogeschool PXL (socialedienst@pxl.be).

 1. Wanneer kan ik me inschrijven?

Vanaf februari kan je je voorinschrijven via https://voorinschrijvingen.pxl.be/ . Zo ontvang je alle noodzakelijke informatie en zal je eigenlijke inschrijving vlotter verlopen.

Let op: je voorinschrijving betekent niet dat je definitief bent ingeschreven. Je zal later, bv. na het behalen van je diploma secundair onderwijs, nog enkele stappen moeten ondernemen om je inschrijving definitief te maken. Hoe je dit kan doen, lees je hier.

 1. Met welke studenten ga ik in de opleiding zitten?

Wij mikken op studenten die willen leren door te doen. Dit kunnen zowel studenten BSO, TSO, KSO als ASO zijn. Belangrijk is dat je een positieve keuze maakt voor een graduaatsopleiding. Door de combinatie van twee dagen les en twee dagen werkplekleren, is het qua tijdsinvestering beslist een pittige opleiding.

 1. Waarom is er een verplicht intakegesprek?

Het intakegesprek is verplicht maar komt na de inschrijving. Als hogeschool kiezen wij ervoor om je uiterlijk bij de start van het tweede semester naar de werkplek te sturen om je toekomstige job te leren. Arbeidsrijpheid en arbeidsbereid zijn hierbij erg belangrijk. Tijdens het intakegesprek willen we zicht krijgen waar je staat en hoe we een mogelijk tekort kunnen remediëren voor de start van je effectieve werkplekleren.

 1. Hoe kies ik tussen een graduaats- of bacheloropleiding?

Het vertrekpunt ben jijzelf en je interessedomein. Heb je bijvoorbeeld interesse in techniek? Dan hebben wij aan PXL meerdere opties zowel op graduaats- als op bachelorniveau. Kom even langs op een van onze infodagen (https://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-Studie-kiezen/Toekomstige-studenten-Studie-kiezen-Infodagen.html) en we kijken samen met jou wat de best mogelijke opleiding voor jou is. Je kan ook steeds via e-mail de coördinatoren van de graduaatsopleidingen contacteren voor meer informatie. Zie lager op deze pagina.

 1. Hoe ziet een academiejaar eruit?

De start van het academiejaar aan Hogeschool PXL is de derde maandag in september. Het academiejaar aan Hogeschool PXL wordt ingedeeld in twee semesters. Op het einde van semester 1 (na de examenperiode) is er een lesvrije week. In een aantal graduaatsopleidingen worden semesters verder opgedeeld in kwartielen (zeven lesweken) en kan er een evaluatiemoment worden georganiseerd na een kwartiel.

 1. Welke begeleiding krijg ik?

Graduaatstudenten hebben toegang tot dezelfde faciliteiten als bachelorstudenten. Meer info vind je op https://www.pxl.be/Pub/Studenten/Subnavigatie-Studenten-Begeleiding-en-support/Subnavigatie-Studenten-Begeleiding-en-support-Faciliteiten.html

Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? Maak dan een afspraak met de coördinator van jouw graduaatsopleiding. Zo kunnen jullie samen kijken wat jij nodig hebt als ondersteuning.

 1. Is er leerkrediet in een graduaatsopleiding?

Neen, graduaatsopleidingen werken niet met leerkrediet.

 

Overzicht coördinatoren graduaatsopleidingen

Graduaat in de Accounting administration - greet.bongaerts@pxl.be

Graduaat in de Juridisch-administratieve ondersteuning - liesje.frederix@pxl.be

Graduaat in de Transport en logistiek - brenda.wilmots@pxl.be

Graduaat in de Marketing en communicatiesupport - steven.hulsmans@pxl.be

Graduaat in de Marketing (Sales) - ann.ridel@pxl.be

Graduaat in het Winkelmanagement - ann.ridel@pxl.be

Graduaat in de Verkeerskunde en mobiliteit - sven.lieten@pxl.be

Graduaat in het Programmeren - natacha.bruggen@pxl.be

Graduaat in de Digitale vormgeving - natacha.bruggen@pxl.be

Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer - hans.roeyen@pxl.be

Graduaat in het Internet of things - joeri.gerrits@pxl.be

Graduaat in de Orthopedagogie - ilse.vanhoutte@pxl.be

Graduaat in het Bouwkundig tekenen - antonio.azzaretti@pxl.be

Graduaat in de Elektromechanische systemen - christa.grosemans@pxl.be

Graduaat in de Hernieuwbare energiesystemen - christa.grosemans@pxl.be

Graduaat in de HVAC-systemen - christa.grosemans@pxl.be

Graduaat in de Werforganisatie - antonio.azzaretti@pxl.be

Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs - danny.robben@pxl.be