Toelatingsvoorwaarden

In de Onderwijsregeling, van Hogeschool PXL, Afdeling 3 Toelatingsvoorwaarden, worden de toelatingsvoorwaarden toegelicht die van toepassing zijn voor de graduaatsopleiding, de bacheloropleidingen, één of meer opleidingsonderdelen die behoren tot een of meer opleidingen, de bachelor na bacheloropleidingen (banaba's) en de postgraduaatopleidingen.

Voor de toelatingsvoorwaarden van de opleidingen van PXL-MAD verwijzen we naar de Onderwijsregeling van PXL-MAD, punt 3 'Toelatingsvoorwaarden'.

Deze toelatingsvoorwaarden zijn enkel van toepassing als je wil inschrijven onder diplomacontract of onder examencontract met het oog op het behalen van een diploma. Voldoe je niet aan de voorwaarden die op jou van toepassing zijn, dan kan je eventueel wel toegelaten worden tot de inschrijving voor bepaalde opleidingsonderdelen mits afsluiten van een creditcontract.

Indien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of indien je nog een procedure moet doorlopen om toegelaten te worden, word je nog niet ingeschreven (ook niet voorlopig) en kan je niet deelnemen aan de onderwijsactiviteiten.

Let op: als je wil inschrijven voor de Bachelor in de Pop- en rockmuziek of voor een opleiding van PXL-MAD, moet je vóór de inschrijving slagen in een artistieke toelatingsproef.