Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Later starten

Schrijf je je in na de start van het academiejaar (16 september 2024)? 

Let op! Dan kan het zijn dat je een laattijdige inschrijver bent.

Laattijdige inschrijvers zijn studenten die inschrijven na een bepaalde datum. Deze datum verschilt per opleiding:

  • voor de bacheloropleidingen, de educatieve graduaatsopleiding en de graduaatsopleidingen van het departement Digital: 1 maand na de start van het academiejaar (14 oktober 2024)
  • voor de graduaatsopleidingen van het departement Green & Tech: na de start van het academiejaar (16 september 2024)
  • voor alle andere graduaatsopleidingen: vanaf 1 oktober 2024

Wil je je inschrijven na de hierboven vermelde data? Dan kan dat, maar je moet eerst contact opnemen met de trajectbegeleider van je opleiding. Het is namelijk zo dat studenten die zich inschrijven na de bovenstaande data, zich ervan bewust moeten zijn dat zij mogelijks niet alle opleidingsonderdelen kunnen opnemen. Voor sommige opleidingsonderdelen is deelname vanaf de start van het academiejaar namelijk vereist.

Wie de trajectbegeleider van jouw opleiding is, vind je terug ‘contactgegevens’ op de webpagina ‘Studentenbegeleiding’. Je trajectbegeleider zal samen met jou een studieprogramma uitwerken. Met dat studieprogramma kan je je dan inschrijven wanneer je het oplaadt  in onze digitale inschrijfmodule.