Studietraject

Om een diploma te behalen moet je een bepaald aantal studiepunten behalen afhankelijk het onderwijs niveau dat je kiest:

  • Graduaatsdiploma: 120 studiepunten
  • Bachelordiploma:180 studiepunten
  • Diploma professionele bachelor in de Verpleegkunde: 240 studiepunten

Je kan je inschrijven voor een modeltraject of voor een geïndividualiseerd traject.

Studiepunten

1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd. De totale studietijd ligt dus tussen 1.500 en 1.800 uur per jaar voor een voltijds bachelorstudent in een modeltraject. Deze studietijd omvat zowel contacturen als andere studieactiviteiten.

Modeltraject

Een bachelor opleiding omvat 180 studiepunten of 240 studiepunten voor de professionele bachelor in de Verpleegkunde. Een graduaatsopleiding omvat 120 studiepunten.

Een voltijds modeltraject voor een bacheloropleiding bestaat uit 3 opeenvolgende trajectschrijven van elk 60 studiepunten. De professionele bachelor in de Verpleegkunde bestaat uit 4 trajectschijven van elk 60 studiepunten. De meeste graduaatsopleidingen in dagonderwijs bestaan uit 2 opeenvolgende trajectschijven van 60 studiepunten. In normale omstandigheden doe je één jaar over een trajectschijf.

Geïndividualiseerd traject (individueel traject)

Een geïndividualiseerd programma is een traject waarbij jij kiest hoe je je opleidingsprogramma wilt doorlopen. Je kiest zelf welke opleidingsonderdelen (vakken) je per academiejaar zal volgen. Wanneer je niet geslaagd bent voor een academiejaar en je opleidingsonderdelen moet hernemen, is de kans reëel dat je een individueel traject zal moeten aanvragen. Je bent steeds verplicht om de opleidingsonderdelen waarvoor je niet geslaagd bent, het volgende academiejaar op te nemen in je studieprogramma. Iedere inschrijving die afwijkt van het modeltraject, is een geïndividualiseerd traject (IT).
Voor deze aanvraag dien je je te richten tot de trajectbegeleider van de opleiding.