Avondonderwijs

Hogeschool PXL biedt opleidingsvarianten in avondonderwijs aan die het mogelijk maken om werken en studeren te combineren.

Bedrijfsmanagement Allround²: de opleiding Bedrijfsmanagement Allround voor werkstudenten

Werken én studeren, een uitdagende puzzel die aan populariteit wint. Het vraagt echter flexibiliteit, planning en engagement van de verschillende actoren. In het kader van levenslang leren maakt PXL-Business het mogelijk om met Bedrijfsmanagement Allround², de opleiding bedrijfsmanagement voor werkstudenten, deze combinatie te realiseren en het diploma Professionele bachelor bedrijfsmanagement te behalen. De nadruk in het programma ligt op ondernemen en ondernemerschap.

Bedrijfsmanagement Allround² is ontworpen op maat van onze toekomstige junior-collega’s voor wie een voltijdse dagopleiding in combinatie met een job niet tot de mogelijkheden behoort Het studieprogramma Bedrijfsmanagement Allround² omvat een pakket van 180 studiepunten. Werkstudenten bieden we de mogelijkheid om dit modeltraject te spreiden over 6 of 7 semesters.

Om de combinatie werken én studeren haalbaar te maken voorzien we een stage op maat voor een voltijds of deeltijds werkende.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Avondtraject Bachelor in de Verpleegkunde

Het avondtraject Verpleegkunde richt zich naar werkenden die een carrièreswitch naar de zorgsector overwegen.De opleiding omvat 240 studiepunten die aangeboden
worden in 4 jaar.Spreiding van de opleidingstrajecten over meerdere academiejaren is mogelijk in functie van de individuele noden en de haalbaarheid voor de werkstudent.

Het avondtraject wordt in een specifiek format georganiseerd, waarbij dezelfde competenties nagestreefd worden als in de reguliere opleiding tot Bachelor in de Verpleegkunde.

In het avondtraject van de bachelor opleiding verpleegkunde hanteren we een unieke en vernieuwende onderwijsaanpak. Door onze authentieke leeromgeving waarin diverse
onderwijsvormen een plaats krijgen, dagen we onze studenten uit om hun grenzen te verleggen. Naast een onderwijsaanbod op maat van de werkstudent draagt een intensieve en persoonlijke coaching ertoe bij dat elke student kan uitgroeien tot een excellente zorgprofessional.

Meer info kan je terugvinden in onze infobrochure

Sociaal Werk², de opleiding Sociaal Werk voor werkstudenten

Het sociaal werk gaat fundamenteel over welzijn. Het wil de mogelijkheden van mensen in verschillende situaties versterken. Het zorgt er voor dat mensen datgene waar ze recht op hebben ook daadwerkelijk kunnen verwerven. Hierbij gaat het uit van de krachten van mensen. Sociaal werk zet mensen ook aan tot maatschappelijke participatie, het verbindt mensen met elkaar en met de samenleving. Sociaal werk bestrijdt maatschappelijke ongelijkheid en uitbuiting en zet in op verandering. Dit is het vertrekpunt voor onze maatschappelijk assistenten: werken aan een rechtvaardige maatschappij waarin iedereen aan en tot zijn rechten kan komen. 

Sociaal werk² is ontworpen op maat van onze toekomstige junior-collega’s voor wie een voltijdse dagopleiding in combinatie met een job niet tot de mogelijkheden behoort.

Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure.

Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren

Lerarenopleiding Lager Onderwijs in avondonderwijs

Het avondtraject Leraar lager onderwijs is er voor iedereen die werk en studie wil combineren of voor wie gelet op persoonlijke omstandigheden beter gebaat is met een avondtraject. Er is een standaardtraject van 4 jaar, maar ook (verkorte) trajecten op maat zijn mogelijk, rekening houdend met de vooropleiding en de persoonlijke situatie van de student. Alle lessen vinden ’s avonds plaats, stages uiteraard overdag. Meer informatie over het avondtraject lees je in onze infobrochure. .

Graduaat - Bachelor

Wanneer je een graduaatsdiploma op zak hebt, kan je via een aanvullingstraject je bachelordiploma halen. Dit diploma zal in de toekomst steeds meer gegeerd zijn. Het wordt immers in heel Europa erkend en krijgt steeds meer waarde op de arbeidsmarkt.

Dankzij PXL-Level 5, het samenwerkingsverband tussen Hogeschool PXL, PCVO Limburg, CVO STEP, CVO De Oranjerie en PIVH is het mogelijk om een bachelordiploma te behalen via een aanvullingstraject of brugprogramma. Meer hierover lees je hier.