Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Scriptieprijzen

SCRIPTIEPRIJZEN EN AWARDS

Een bom geld verdienen, je CV pimpen én een lokale beroemdheid worden? Let’s do it!

Elke laatstejaarsstudent weet het wel. De laatste weken van het academiejaar zijn altijd veel te kort. Je vergiet bloed, zweet en tranen en geeft een fortuin uit aan cafeïne om je bachelor- of masterproef tijdig ingeleverd te krijgen. Al te vaak verdwijnen die scripties ergens in een onderste lade of staan ze op een harde schijf tot die weer stukgaat. Zonde!

Er is zoveel meer mogelijk met jouw meesterwerk! Tegen het einde van het academiejaar zijn er een aantal wedstrijden waarmee je prijzen tot € 2.500 kan winnen en je eindwerk online zetten zodat iedereen het kan raadplegen.

Of wil je een uniek businessplan of een start-up in de kijker plaatsen als student-ondernemer? Ook hier zijn er awards en (veel) centen te verdienen.     

Alle mogelijkheden op een rijtje:

WIN EEN PRIJS MET JE EINDWERK

De Vlaamse Scriptieprijs

Info en inschrijven: www.scriptieprijs.be

Iedereen die dit academiejaar afstudeert, d.w.z. tussen 3 oktober 2022 en 1 oktober 2023 succesvol een professionele bachelorproef of een masterproef afwerkte aan een Vlaamse hogeschool of universiteit, kan deelnemen aan de Scriptieprijs.  

Als je je eindwerk indient voor de Scriptieprijs, zal je tegelijk meedingen naar een van de deelprijzen als het ingediende eindwerk in deze categorie valt. Deze deelprijzen zijn:

  • de Bachelorprijs: de strafste bachelorproef van de inzendingen
  • de Klasseprijs: voor een bachelor- of masterproef over onderwijs
  • de EOS-prijs: voor een bachelor- of masterproef in een exact-wetenschappelijke richting
  • de MTech+-prijs: voor technologiescripties
  • de NBN Sustainability award: voor scripties over duurzaamheid.

Hoe indienen?

Je maakt een zelfgeschreven Nederlandstalig journalistiek artikel van max 1.000 woorden over je scriptie (dus geen kopie van een eventueel persartikel dat hierover is verschenen) en dient dat digitaal in samen met de scriptie en eventuele grafieken, foto’s en dergelijke om je artikel te illustreren.

Uiterste datum voor indiening?

Indienen kan tot en met 1 oktober 2023. 

Voor wie?

Elke afstudeerder die tussen 3 oktober 2022 en 1 oktober 2023 succesvol een professionele bachelorproef of een masterproef afwerkte aan een Vlaamse hogeschool of universiteit, kan indienen. Zowel individuele werken als werken in groep komen in aanmerking, evenals anderstalige eindwerken.  

Te winnen?

De winnaar van de Scriptieprijs ontvangt 2.500 euro, de winnaar van een van de deelprijzen krijgt € 1.500. Per deelprijs zijn er nog extra’s als bv. een publicatie en een abonnement op EOS of Klasse. Bij de NBN Sustainability award krijgt ook elke genomineerde een cheque van € 500.

Criteria?

Inzendingen voor de Vlaamse Scriptieprijs worden beoordeeld op drie criteria:

  • nieuwswaarde
  • wetenschappelijke kwaliteit
  • journalistieke bruikbaarheid (stijl, leesbaarheid).

Voor de deelprijzen worden er naast deze criteria ook andere accenten gelegd: zie op de website www.scriptieprijs.be

De Future Proef Award

Info en inschrijven: www.vlaanderen.be/future-proef-award

Voor wie?

Voor iedereen die in 2023 een bachelor- of masterscriptie of een graduaatsproef (in het Nederlands of het Engels) indiende en verdedigde over een onderwerp dat inzet op duurzaamheid. Zowel individuele eindwerken als groepswerken zijn welkom. Let wel: voor deze award moet je minstens een 14/20 behaald hebben op je eindwerk.   

Te winnen?

De winnaars ontvangen een geldprijs (€ 3.000 voor de eerste plaats en € 500 voor plaats 2 en 3). Daarnaast draag je bij aan het gesprek over duurzaamheid in de samenleving.

Criteria?

De Future Proef Award beloont eindwerken die zich richten op duurzaamheid. Dit kan variëren van het aanzetten tot duurzaam denken over of het bedenken van duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen tot het daadwerkelijk duurzaam handelen.

De jury houdt rekening met de volgende criteria: een brede visie of begrip hebben op/over duurzaamheid met aandacht voor ecologische, economische en/of sociale dimensies, (potentiële) impact op de samenleving en innovatief en/of creatief zijn op vlak van duurzaamheid, in ideeën of aanpak en hierbij rekening houden met de toekomst.

Het is niet nodig om aan alle criteria te voldoen en deze criteria zijn ook verfijnd voor elk onderwijsniveau. Je kan de criteria die voor jou van toepassing zijn (graduaat, bachelor of master), downloaden op de inschrijvingspagina.

Hoe indienen?

Het indienen gebeurt volledig digitaal, op de inschrijvingspagina staat een duidelijk stappenplan. Je downloadt een invulfiche, vult die in en stuurt die digitaal door samen met je eindwerk en eventuele bijlagen.  

Uiterste datum voor indiening?

Indienen kan tot en met 8 oktober 2023.

VI.BE Award voor muzikale scripties

Info en inschrijven: www.vi.be

Voor wie? 

Voor iedereen die in 2023 een bachelor- of masterscriptie indiende over een onderwerp dat relevant is voor de muzieksector, het muziekbeleid of ontwikkelingen in de brede muziekindustrie. Dit kan vanuit een juridische, wetenschappelijke, communicatieve, pedagogische, … invalshoek zijn, dus is niet strikt beperkt tot PXL-Music.

Te winnen? 

Er wordt elk jaar een bachelor – een masterscriptie bekroond. De winnaar krijgt € 500, overhandigd tijdens een evenement in de AB (en eeuwige roem).  

Criteria? 

Bij de beoordeling wordt o.a. rekening gehouden met de omkadering of theoretische achtergrond, de vraagstelling, de gehanteerde werkwijze/methodologie, de geformuleerde conclusies of aanbevelingen en de persoonlijke reflectie. Relevantie voor de hedendaagse muzieksector of -industrie (bv. door het bestuderen van actuele ontwikkelingen of het inspelen op onderzoeksnoden binnen de muzieksector) is een belangrijk beoordelingscriterium. Belangrijk: de vorm van de inzending moet niet noodzakelijk een louter geschreven eindwerk zijn: een goede radio- of audiovisuele documentaire, een degelijk onderbouwde en uitgewerkte website of applicatie, … komt op dezelfde manier in aanmerking.

Hoe indienen? 

Het online inschrijvingsformulier vind je hier. Je geeft je persoonsgegevens, en daarna een korte omschrijving (400 à 1.000 woorden), en dan upload je je scriptie.  

Uiterste datum voor indiening?

15 december 2023

WIN EEN AWARD ALS STUDENT

Naast de scriptieprijzen worden er elk jaar ook een aantal awards uitgereikt waaraan je als student kan deelnemen. De bekendste zijn de Jong-VOKA Gen Z award voor student-ondernemers en de jaarlijkse WANATOE prijs voor talentvolle kunstenaars.  

De JONG-VOKA GEN Z AWARD 

Info en inschrijven: https://genzawards.jongvokalimburg.be/inschrijven/

De ‘Gen Z Award’ is dé beloning voor een Limburgse student-ondernemer met een ingenieus ondernemersproduct-of dienst. Studenten van Hogeschool PXL en de UHasselt met een ondernemersidee kunnen hun project tegen eind februari indienen. Hierna gebeurt een selectie door het bestuur van Jong Voka Limburg waarna er 10 businessplannen overblijven. Deze 10 studenten brengen een pitch voor gerenommeerde coaches en het Jong Voka Limburg-bestuur. De drie projecten die dan overblijven, worden verder persoonlijk begeleid met een coach. Een finale pitch voor een professionele jury zal de uiteindelijke winnaar bepalen. En deze winnaar mag op kosten van Jong Voka Limburg op inspiratiereis naar een internationale plek vol ondernemerschap & inspirerende bedrijven.

De WANATOE prijs 

Wanatoe is een organisatie van Z33 en Het Belang Van Limburg in samenwerking met de partnerscholen PXL-MAD School of Arts, PXL-Music, LUCA School of Arts Campus Genk en Faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt.

Wanatoe wordt dit jaar voor de 18e keer op rij georganiseerd en is gekoppeld aan EXIT, de tentoonstelling met de afstudeerprojecten van de masters van PXL-MAD, LUCA Genk en Architectuur van UHasselt.

Belangrijkste doelstelling van Wanatoe is jong artistiek talent (masters, uitgezonderd voor PXL-Music) van Limburg of afstuderend in Limburg in de spotlights plaatsen. Een nominatie voor of het winnen van de Wanatoeprijzen is vaak een springplank voor de nabije toekomst. De jaarlijkse Wanatoeprijs wordt in principe in juni uitgereikt na een beoordeling door de jury. Daarnaast is er een publieksprijs, waarvoor een online stemming wordt georganiseerd.   

Meer informatie: bij je departement PXL-MAD School of Arts of PXL-Music.

ONDERSTEUNING DOOR HOGESCHOOL PXL !

Wij helpen je graag winnen. Wil je dat iemand jouw journalistiek artikel naleest voor je het indient bij Scriptieprijs.be en/of je nog extra tips geeft?

Mail het dan naar: Frank.joosten@pxl.be

 

Wil je meer informatie ontvangen over de scriptieprijzen en -awards of heb je wat meer ondersteuning nodig bij het schrijven van je scriptie?

Mail dan naar: jos.veijfeijken@pxl.be