Schakelprogramma's

Indien je reeds een professioneel bachelordiploma behaald hebt, kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding. Het schakelprogramma beoogt het bijbrengen van de algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke disciplinaire basiskennis.

Dit programma bevat minimum 45 tot maximum 90 studiepunten. Het instellingsbestuur kan de omvang van een schakelprogramma op basis van eerder verworven kwalificaties of de resultaten van een bekwaamheidsonderzoek verminderen tot 30 studiepunten. Een verdere vermindering van de studieomvang kan enkel als blijkt dat je uit eerder verworven kwalificaties de nodige wetenschappelijke voorkennis verworven hebt.

Als je een schakelprogramma gevolgd hebt, ontvang je geen bachelordiploma. Je ontvangt enkel een attest dat toegang geeft tot de betreffende masteropleiding.

SCHAKELPROGRAMMA'S AAN PXL (PXL-MAD)

 • Schakelprogramma juweelontwerp en edelsmeedkunst 90 SP, instroom vanuit:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, plastische opvoeding
  • HBO Autonome beeldende kunst (NL)
 • Schakelprogramma grafisch ontwerp 90 SP, instroom vanuit:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, plastische opvoeding
  • Bachelor in de beeldende vormgeving
  • Bachelor in de grafische en digitale media
  • HBO Autonome beeldende kunst (NL)
 • Schakelprogramma vrije kunsten 87 SP, instroom vanuit:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, plastische opvoeding
  • HBO Autonome beeldende kunst (NL)

Voor meer informatie over deze studieprogramma’s kun je contact opnemen met de trajectbegeleider van de opleiding. Wie de trajectbegeleider van je opleiding is, vind je terug onder de rubriek Onze student points op de webpagina Contact.

SCHAKELPROGRAMMA'S AAN UHASSELT

We werken gericht samen met de UHasselt, onze associatiepartner, in het uitwerken van concrete schakeltrajecten naar de verschillende masteropleidingen aan de UHasselt. In de brochure kan je een overzicht terugvinden van de schakelprogramma's die momenteel door de UHasselt worden aangeboden voor PXL-studenten. Ook op hun website kan je meer informatie vinden.

Schakelprogramma's AAN KU LEUVEN

Hogeschool PXL werkt ook samen met de KU Leuven. Met deze samenwerking willen we de doorstroommogelijkheden van onze afgestudeerde bachelor-studenten, die nog een master willen behalen, vergemakkelijken.

In samenwerking met de KU Leuven werden er schakelprogramma’s en verkorte bachelors ontworpen voor masteropleidingen die niet worden aangeboden aan de UHasselt. Hier kan je alle overstapmogelijkheden naar masteropleidingen aan de KU Leuven vinden.