Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Micro degrees

In een vooruitstrevende en snel ontwikkelende samenleving is het belangrijk om up to date te blijven. Hogeschool PXL komt hieraan tegemoet door onder meer ‘micro-credentials’ aan te bieden. Het gaat om opleidingsonderdelen uit onze bacheloropleidingen die je apart kan volgen. Wanneer je slaagt voor de examens behaal je een creditattest of ‘micro-credentials’, waarmee je je kennis kan bewijzen. Het studieprogramma voor een ‘micro-credentials’ kan je naargelang je persoonlijke behoefte samenstellen in overleg met de trajectbegeleider van de betrokken bacheloropleiding. Twee micro-credentials uit een en dezelfde cluster kunnen worden samengevoegd tot een micro-degree. 

micro-credentials binnen PXL-Business

Micro-credentials binnen PXL-Digital

Micro-credentials binnen PXL-Education

Micro-credentials binnen PXL-Green & Tech

Micro-credentials binnen PXL-Healthcare

Micro-credentials binnen PXL-MAD School of Arts

Micro-credentials binnen PXL-Media & Tourism

Micro-credentials binnen PXL-People & Society

Contact

Dienst Studievoortgang

+ 32 11 77 58 02

studievoortgang@pxl.be

Studenten maken bij voorkeur een afspraak via het afsprakenprogramma.