Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

In de kijker

Overzicht PXL-filmpjes

1/04/2020

 

PXL-BUSINESS

Departemensthoofd

     
         

Bedrijfsmanagement

Accountancy-fiscaliteit

Presentatie

Getuigenis

 
 

Financie- en verzekeringswezen

Presentatie

Getuigenis

Getuigenis

 

Logistiek management

Presentatie

Getuigenis

Werkveld

 

Marketing

Presentatie

Getuigenis

Getuigenis

 

Rechtspraktijk

Presentatie

Getuigenis

Getuigenis

         

Bedrijfsmanagement (allround)

Presentatie

Getuigenis

   
         

Office management

Business and languages

Presentatie

Getuigenis

 
 

Business translation and interpreting

Presentatie

   
 

Health care management

Presentatie

Getuigenis

 

 

PXL-DIGITAL

Departementshoofd

Smart ICT

Getuigenis ouder

       

Elektronica-ICT

Presentatie    

Toegepaste informatica

Presentatie

   

 

PXL-EDUCATION

Departementshoofd Virtuele rondleiding Sfeer
       
Educatieve bachelor kleuteronderwijs Presentatie Gesprek Gesprek
Educatieve bachelor lager onderwijs

Presentatie

 

Onderwijsvakken

Gesprek Gesprek
Educatieve bachelor secundair onderwijs

Presentatie

Onderwijsvakken

Gesprek Getuigenis
Educatieve bachelor secundair onderwijs - verkort Presentatie Getuigenis Ervaringen

 

PXL-GREEN & TECH

Departementshoofd      
         
Agro- en biotechnologie Biotechnologie Presentatie Getuigenis Jobs
  Groenmanagement Presentatie Getuigenis Jobs
Bouw   Presentatie Getuigenis Werkveld
Elektromechanica   Presentatie Getuigenis Vlogs

 

PXL-HEALTHCARE

Departementshoofd Virtuele rondleiding  
       
Ergotherapie Presentatie Getuigenis Getuigenis
Verpleegkunde Presentatie Getuigenis Getuigenis
Vroedkunde Presentatie Getuigenis  

 

PXL-MAD School of Arts

Algemeen Tentoonstellingen Rondleiding schilderatelier Rondleiding No More Boring Art
         
Beeldende kunsten Grafisch ontwerp Presentatie Sfeer  
  Juweelontwerp en edelsmeedkunst Presentatie Sfeer  
  Vrije kunsten Presentatie Vrije Kunsten - Algemeen + Schilderkunst Vrije Kunsten - Vrije Grafiek/Keramiek/Sculptuur/Open Lab
Educatieve master Audiovisuele en beeldende kunsten   Presentatie    

 

PXL-MEDIA & TOURISM

Departementshoofd      
         
Communicatiemanagement Presentatie Getuigenis Getuigenis Getuigenis
Journalistiek Voorstelling Getuigenis Lector  
Toerisme en recreatiemanagement Presentatie Gesprek    

 

PXL-MUSIC Mensen Projecten Luisteren
       
Pop- en rockmuziek Muziekmanagement    
  Muziektechniek    
  Muzikant    

 

PXL-PEOPLE & SOCIETY

Departementshoofd  
     
Sociaal werk Presentatie Gesprek
  Presentatie voor werkstudenten  

 

GRADUAATSOPLEIDINGEN

PXL-BUSINESS

     
       
Accounting administration Presentatie    
Juridisch-administratieve ondersteuning Presentatie Getuigenis Getuigenis
Marketing (Sales) Presentatie Getuigenis  
Marketing- en communicatiesupport Presentatie Getuigenis Gesprek
Transport en logistiek Presentatie    
Verkeerskunde en mobiliteit Presentatie Gesprek  
Winkelmanagement Presentatie Getuigenis Getuigenis

 

PXL-DIGITAL

 
   
Industriële informatica (Digitale vormgeving) Presentatie
Internet of things Presentatie
Programmeren Presentatie
Systeem- en netwerkbeheer Presentatie

 

PXL-EDUCATION

   
     
Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs Presentatie Getuigenis

 

PXL-GREEN & TECH

   
     
Bouwkundig tekenen Presentatie  
Elektromechanische systemen Presentatie Presentatie (avond)
Hernieuwbare energiesystemen Presentatie  
HVAC-systemen Presentatie  
Werforganisatie Presentatie  

 

PXL-HEALTHCARE

 
Verpleegkunde (PIVH)

 

PXL-PEOPLE & SOCIETY

   
     
Orthopedagogische begeleiding Presentatie Gesprek

 

 

VERVOLGOPLEIDINGEN

Algemene informatie over levenslang leren

Bachelor na Bachelor

Creatieve therapie Presentatie Getuigenis
Interdisciplinaire ouderenzorg Presentatie  
Taxes & management accounting Presentatie  
Zorgmanagement Presentatie  

 

Postgraduaat

Ouderenzorg    
International honours advanced health care    
Auti-coach Presentatie  
Cultuureducator Presentatie Getuigenis
Digitale marketing    
Digitale storytelling Gesprek  
Drones business architect    
Educational leadership    
Educational needs    
Energy efficiency services    
Filosofie, filosoferen, kritisch denken en burgerzin Presentatie  
Gebouwbeheer Getuigenis  
Gipsverpleegkundige Presentatie  
HR voor kmo's Presentatie Referenten I Referenten II
Leesbeleid Presentatie  
Methodische (be)handelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen Presentatie  
Niet-confessionele zedenleer Presentatie  
Openbare besturen    
Palliatieve zorg Presentatie Getuigenis
Projectmanagement    
Rouw- en verliescounselor Presentatie  
Somato-psychopedagogie Presentatie  
Studiekeuzebegeleiding Presentatie  
Vastgoed Presentatie  
Woundmanagement Presentatie  

 

Een overzicht van een aantal veel gestelde vragen:

Studiekeuze

Help! Ik weet niet welke studierichting ik moet kiezen. Kunnen jullie mij helpen?

Kan ik in de loop van het academiejaar van studierichting veranderen?

Toelatingsvoorwaarden

Wat is het leerkrediet en wat zijn studiepunten?

Kan ik me inschrijven als ik niet voldoende leerkrediet heb?

Ik heb geen diploma secundair onderwijs. Kan ik toch toegelaten worden tot een bacheloropleiding?

Ik heb geen diploma secundair onderwijs. Kan ik toch toegelaten worden tot een graduaatsopleiding?

Kan ik met mijn buitenlands diploma toegelaten worden tot Hogeschool PXL?

Can I study at University College PXL with my foreign degree?

Vrijstellingen en studieprogramma

Kan ik een vrijstelling aanvragen op basis van creditbewijzen uit een vorige opleiding?

Is het mogelijk om een individueel aangepast programma te krijgen?

Studeren in specifieke situaties

Hoe kan ik mijn studie combineren met topsport?

Hoe kan ik mijn studie combineren met werken?

Hoe kan ik mijn studies met mijn gezin of met de mantelzorg voor een familielid combineren?

Ik ben een professioneel beoefenaar van de kunsten. Hoe kan ik dat combineren met mijn studies?

Ik ben een erkend vluchteling. Kan ik faciliteiten krijgen?

Ik heb een functiebeperking. Op welke extra ondersteuning kan ik beroep doen?

Hoe kan ik een statuut en faciliteiten aanvragen in Hogeschool PXL?

Begeleiding

Op welke studentenbegeleiding kan ik beroep doen in Hogeschool PXL?

Zijn er specifieke manieren waarop jullie nieuwe studenten opvolgen of zij het goed doen in hun studierichting?

Inschrijven

Hoe moet ik mij inschrijven?

Wat is een voorinschrijving en waarom moet ik dit doen?

Ik heb de voorinschrijving ingevuld, ben ik nu definitief ingeschreven?

Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven voor een bacheloropleiding?

Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven voor een graduaatsopleiding?

Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven voor een bachelor-na-bachelor opleiding of een postgraduaat?

Ik heb een Nederlands diploma secundair onderwijs, kan ik me inschrijven aan Hogeschool PXL?

Zal ik fysiek moeten langskomen voor een inschrijving?

Studiegeld

Wat moet ik betalen voor een bachelor- of graduaatsopleiding?

Wat kost een vervolgopleiding?